Kosztorys budowlany – ważny etap każdej inwestycji

5 kwietnia 2023

Każdy klient ceni sobie jawne zasady współpracy z firmą budowlaną. Świadomość kosztów, jakie trzeba będzie ponieść podczas realizacji inwestycji, powinna towarzyszyć zleceniodawcy od samego początku. Przygotowanie szczegółowego kosztorysu to korzyść dla obu stron: inwestora i wykonawcy, ale nierzadko także dokument konieczny do przedłożenia w rozmaitych instytucjach. Oto, co warto wiedzieć o zasadach tworzenia oferty kosztorysowej i wyceny robót budowlanych.

Co to jest kosztorys?

Kosztorys to podstawa – od tego dokumentu wszystko się zaczyna. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że służy on oszacowaniu kosztów potrzebnych na realizację jakiegoś zadania, na przykład zbudowania hali magazynowej.

Aby móc przystąpić do opracowania kosztorysu, należy przyjąć tzw. założenia wyjściowe do kosztorysowania, czyli wszelkie ustalenia, które nie są zapisane w dokumentacji, a które mogą wpłynąć na końcowy koszt robót. 

A co to jest kosztorys inwestorski?

W kontekście prac budowlanych mówimy o kosztorysie inwestorskim. Dobrze skonstruowany pozwala na obliczenie kosztów określonej inwestycji, na przykład budowy domu, hali produkcyjnej czy budynku użyteczności publicznej. Na jego podstawie inwestor może zdecydować o opłacalności przedsięwzięcia oraz zaplanować prace w czasie, w zależności od budżetu, jakim dysponuje.

Aby mógł spełnić swoją funkcję, dokument powinien uwzględniać wszelkie koszty, które trzeba będzie ponieść w czasie realizacji inwestycji: od cen materiałów według aktualnych stawek rynkowych, przez koszty tzw. robocizny, aż po tzw. koszty pośrednie w kosztorysie, np. ubezpieczenie.

Warto pamiętać, że na każdym etapie powinna nam towarzyszyć kontrola kosztów inwestycji, uwzględniająca rozmaite czynniki ryzyka i umożliwiająca sprawną reakcję na ich wystąpienie.

Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych

Od stycznia 2022 roku zasady jego sporządzania określa specjalne rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii. Dokument określa definicję kosztorysu inwestorskiego, a także wskazuje na to, co powinien zawierać poprawnie sporządzony kosztorys inwestorski: od nazwy i lokalizacji obiektu, przez kalkulację kosztów, aż po niezbędne załączniki. Dowiadujemy się z niego o obowiązującym sposobie sporządzania kosztorysu metodą kalkulacji uproszczonej, a także o metodach kosztorysowania prac budowlanych i projektowych.

Kosztorys inwestorski a kosztorys ofertowy

Różnica pomiędzy tymi dwoma dokumentami dotyczy przede wszystkim ich autorów. Kto zatem sporządza kosztorys inwestorski, a kto przygotowuje ten, który nazywamy ofertowym? W pierwszym przypadku kosztorys może opracować sam inwestor, jeśli zna podstawy i zasady kosztorysowania, albo zlecić to zadanie zewnętrznemu, niezależnemu ekspertowi. Kosztorys ofertowy sporządza natomiast wykonawca, czyli firma taka jak nasza, która składa ofertę na wykonanie określonych prac budowlanych i wskazuje, ile będzie kosztowała realizacja zlecenia.

Kosztorys budowlany – co warto o nim wiedzieć?

Opracowanie takiego dokumentu wcale nie należy do najłatwiejszych zadań, jednak jego rola w późniejszej realizacji inwestycji jest nie do przecenienia. Co to jest kosztorys budowlany i kto go robi?

Kosztorys budowlany dotyczy konkretnej inwestycji budowlanej: prywatnej (np. domu jednorodzinnego), biznesowej (np. sklepu, obiektu przemysłowego, hali magazynowej, itp.) lub publicznej (np. szkoły, przychodni, urzędu, itp.). Celem kosztorysu budowy jest oszacowanie wszystkich kosztów, jakie trzeba będzie ponieść, by zrealizować inwestycję oraz wykaz potrzebnych materiałów. Do dokumentu dołącza się także opis robót budowlanych, którego wymaga Prawo budowlane.

Przykłady kosztorysów budowlanych można znaleźć w internecie, jednak aby mieć pewność co do merytorycznej wartości dokumentu, jego sporządzenie warto zlecić specjaliście.

Osobę odpowiedzialną za przygotowanie dokumentu nazywamy kosztorysantem budowlanym. Posiada on rozległą wiedzą zarówno w tematach budowlanych i architektonicznych, jak i w zakresie aktualnie obowiązujących cen materiałów czy stawek za robociznę. W praktyce kosztorys prac budowlanych opracowywany jest przez inżyniera budownictwa albo pracownika biura architektonicznego.

Warto wiedzieć, że dokładny kosztorys robót budowlanych jest niezbędny, jeśli inwestor zamierza ubiegać się o kredyt albo inną formę dofinansowania.

Szczególnym rodzajem dokumentu jest uproszczony kosztorys budowlany, czyli najbardziej podstawowa wersja kalkulacji kosztów. Przygotowujemy go na życzenie klienta, jeśli nie potrzebuje on przedkładać kosztorysu w żadnej instytucji, zależy mu jednak na informacji, jakie dokładnie prace zostaną przeprowadzone i z użyciem jakich materiałów.

W Kontraktim zajmujemy się nie tylko kosztorysowaniem robót budowlanych, ale także staramy się zoptymalizować cenę końcową inwestycji. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz znajomość aktualnych trendów na rynku, wiemy, na czym można zaoszczędzić – bez straty na jakości i bezpieczeństwie – i chętnie dzielimy się tą wiedzą z inwestorem. Korzyści są obopólne: realna redukcja kosztów i zadowolenie klienta, zaufanie do naszej marki i rosnąca liczba zleceń na koncie firmy Kontraktim.

Kosztorys powykonawczy – definicja i cel

W przeciwieństwie do pozostałych, wyżej omówionych typów kosztorysów, ten powykonawczy opracowuje się – jak nazwa wskazuje – po zakończeniu inwestycji. Określa on rzeczywiste koszty poniesione w trakcie jej realizacji. Kosztorys powykonawczy przygotowuje się wraz ze specyfikacją materiałową. Służy najczęściej rozliczeniu pomiędzy inwestorem a wykonawcą oraz ustaleniu wynagrodzeń.

Przedmiar i obmiar robót budowlanych

Klienci nierzadko pytają nas, co to jest przedmiar robót, czy jest konieczny i czym właściwie różni się kosztorysowania. A może przedmiar budowlany i kosztorys ofertowy są jednym i tym samym? Otóż nie. Przedmiarowanie robót budowlanych jest etapem poprzedzającym kosztorys. Definicja przedmiaru wskazuje na elementy składowe tej procedury: 

  • określenie ilości robót,
  • zestawienie zasobów pracy,
  • wskazanie potrzebnych materiałów.

Dopiero na podstawie przedmiaru wszelkich robót budowlanych (w tym ziemnych, murowych, elektrycznych, itp.) można sporządzić kosztorys, czyli wykazać konkretne ceny materiałów i stawki za robociznę, zgodnie z bieżącymi trendami na rynku.

Definicja przedmiaru robót określa go jako element składowy dokumentacji projektowej dla obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę. Jest zatem punktem obowiązkowym w zdecydowanej większości inwestycji, zarówno prywatnych, jak i np. w zamówieniach publicznych. Przedmiarowanie robót wykonuje się na podstawie dokumentacji projektowej – opracowanie dokumentu nie wymaga zatem fizycznej obecności w terenie.

Zasady przedmiarowania

Najważniejszą wytyczną dotyczącą przedmiarowania jest postępowanie zgodnie z planowaną kolejnością wykonywania poszczególnych prac. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko, że któryś etap robót zostanie pominięty.

Wśród zasad przedmiarowania robót murowych i innych budowlanych ważne są również skrupulatność i precyzja w określaniu przewidywanej ilości pracy. Niedokładnie skonstruowany przedmiar wpłynie na kosztorys, z kolei kosztorys, który nie uwzględnia pewnych rzeczy albo źle szacuje stawki, nie przedstawia żadnej wartości zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy.

W branży można spotkać się również z pojęciem obmiaru. Jego cechą charakterystyczną jest zebranie informacji dotyczących inwestycji w terenie, czyli na miejscu powstania obiektu, już po wykonaniu robót budowlanych.

Wycena robót budowlanych w Kontraktim

Wiemy, że wartościowa oferta, którą spodziewasz się otrzymać od firmy takiej jak nasza, powinna uwzględniać kosztorys, a przez to jak najdokładniej informować Cię o szacowanym budżecie, o jaki powinieneś się zatroszczyć, przystępując do realizacji inwestycji. 

W Kontraktim przywiązujemy szczególną uwagę do tego etapu współpracy z klientem. Szanujemy Twoje pieniądze, dlatego nie tylko przygotujemy dla Ciebie szczegółową wycenę budowlaną, czyli określimy, jaka kwota będzie potrzebna do zrealizowania powierzonego nam zadania, ale także wskażemy, na czym i ile możesz zaoszczędzić. W przygotowywaniu wyceny prac projektowych i robót budowlanych kierujemy się zasadami rzetelności, pracując na zaufanie naszych klientów. Chętnych na otrzymanie indywidualnej wyceny zapraszamy do kontaktu.

Przeczytaj także: Zarządzanie projektem – Przeprowadzamy cały proces realizacji inwestycji