Organizujemy, doradzamy, nadzorujemy

Obejmujemy kompleksową opiekę nad prowadzonym projektem, działając w imieniu Inwestora. Odpowiadamy za wszystkie działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem budowy według obowiązujących standardów. Sprawujemy nadzór techniczny i jakościowy, dbając o wykonanie prac zgodnie z harmonogramem. Zarządzamy budową wykonywaną przez wielu wykonawców oraz wspieramy komunikację między Inwestorem a wykonawcami.

Opiniowanie projektu

Nadzorowanie realizacji

Zatrudnienie kadry inżynierskiej

Wsparcie merytoryczne i techniczne

Monitoring wydatków

Kontrolowanie harmonogramu

Analizujemy projekty i doradzamy w wyborze technologii budowlanych

Zapraszamy do kontaktu Inwestorów i przedsiębiorstwa przygotowujące się do budowy obiektów przemysłowych i magazynowych. Zoptymalizujemy budżet i zrealizujemy projekt „pod klucz”.

Skontaktuj się