Budowa wiaty żelbetowo-stalowej z ekstensywnym dachem zielonym na odpady medyczne

25 października 2022

Budowa wiaty żelbetowo-stalowej z ekstensywnym dachem zielonym na odpady medyczne

Wykonawca Kontraktim Sp. z o. o.
Zleceniodawca REMONDIS Medison
LokalizacjaChrzanów
Typ projektuBudowa wiaty żelbetowo-stalowej z ekstensywnym dachem zielonym na odpady medyczne
Czas realizacji 06.2022r. – 10.2022r.

Przedsiębiorstwo REMONDIS Medison zajmuje się kompleksowym unieszkodliwianiem odpadów pochodzenia medycznego i weterynaryjnego. Już od 1992 roku odbiera, transportuje utylizuje odpady na terenie całej Polski.

W czerwcu 2022 roku podjęliśmy współpracę, która przełożyła się na powstanie wiaty dla zadaszenia placu w Chrzanowie wraz z ogrodzeniem o wysokości 3,5 m.


Wiata została wykonana w konstrukcji mieszanej: żelbetowo-stalowej i jest wysoka na 6,5 m. Jej powierzchnia wynosi 470,00 m2. Na elewacji i blendzie zastosowano blachę trapezową w układzie pionowym. Łączna powierzchnia zadaszenia wiaty wynosi 470,00 m2, z czego 410,00 m2 to część zielonego dachu ekstensywnego, a resztę stanowi opaska żwirowa.


Projekt obejmował również zagospodarowanie terenu wokół Inwestycji, na które składało się wykonanie 75,00 m betonowego ogrodzenia oraz utwardzenie powierzchni kostką brukową na podbudowie.

Przebieg budowy

Jako Generalny Wykonawca, przed przystąpieniem do prac budowlanych, musieliśmy podjąć prace przygotowawcze, wśród których znalazły się rozbiórki ogrodzeń, murków oporowych oraz kostki brukowej. Uprzątnęliśmy plac budowy. Konieczne było także zabezpieczenie terenu ogrodzeniem tymczasowym, zgodnie z zasadami BHP.


Prace budowlane rozpoczęliśmy od przeprowadzenia robót ziemnych, w celu wykonania wykopów pod fundamenty. Inwestycja jest posadowiona na stopach i ławach żelbetowych. Doprowadziliśmy kanalizację wewnątrz wiaty, zasypaliśmy fundamenty, a następnie wykonaliśmy ściany i podpory w postaci słupów żelbetowych. Wszystkie elementy konstrukcyjne zostały zazbrojone. Na tym etapie zamontowaliśmy także zbiornik na wody opadowe o pojemności 200 m3.

Wykonanie wykopów pod fundamenty
Czerwiec 2022

Wykonanie wykopów pod fundamenty

Wykonanie wykopów pod fundamenty

W kolejnym etapie zajęliśmy się dostawą oraz montażem konstrukcji stalowej, będącej oparciem dla zadaszenia wiaty, które stanowi ekstensywny dach zielony. Do jego obsadzenia została wykorzystana roślinność łatwa w utrzymaniu, która wykazuje odporność na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wiatr i deszcz. Dzięki temu zaawansowana pielęgnacja nie będzie konieczna. Jest to ekologiczne rozwiązanie, które służy do przejmowania wody opadowej. Pełni również funkcję naturalnego filtra powietrza, bowiem przejmuje zanieczyszczenia pyłowe. Zwiększa retencję wody opadowej. Ponadto zielony dach zapewni dodatkowe walory estetyczne i stworzy odpowiednie warunki do rozwoju nowych ekosystemów.


Ostatnim etapem Inwestycji było wykonanie podbudowy wraz z posadzką przemysłową, uzupełnienie zdjętej uprzednio kostki brukowej oraz ogólne prace porządkowe w obrębie terenu, które pozwoliły na oddanie Inwestycji do użytku Zleceniodawcy.

Zbrojenie ścian, Lipiec 2022

Zbrojenie ścian,

Zbrojenie ścian i słupów, Lipiec 2022

Zbrojenie ścian i słupów

Zbrojenie, Lipiec 2022

Zbrojenie


Montaż konstrukcji stalowej
Wrzesień 2022

Montaż konstrukcji stalowej


Wiata od zewnątrz – prace w trakcie
Wrzesień 2022

Wiata od zewnątrz – prace w trakcie


Wiata od zewnątrz – po zakończeniu prac
Październik 2022

Wiata od zewnątrz – po zakończeniu prac

Wiata od wewnątrz – po zakończeniu prac
Październik 2022

Wiata od wewnątrz – po zakończeniu prac


Wnętrze wiaty – przed wykonaniem posadzki przemysłowej
Październik 2022

Wnętrze wiaty - przed wykonaniem posadzki przemysłowej


Wnętrze wiaty – przed wykonaniem posadzki przemysłowej
Październik 2022

Wnętrze wiaty – przed wykonaniem posadzki przemysłowej

Dach zielony – po wykonaniu
Październik 2022